VNREBATES

GDP của Hoa Kỳ giảm 0,6% trong Quý 2 nhưng tốt hơn so với dự kiến

25.08.2022, 21:05 1 phút đọc

GDP Hoa Kỳ hàng quý giảm ít hơn so với dự kiến. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế, nhưng liệu nền kinh tế đã đến lúc phục hồi hay chưa?

Tin_tức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

GDP của Hoa Kỳ giảm xuống ở mức -0,6% trong Quý 2, mức giảm này thấp hơn so với ước tính là -0,9%, bên cạnh đó PCE price index (Chỉ Số Giá Cả của Chi Phí Tiêu Dùng Cá Nhân) và core PCE price index (PCE cốt lõi) không đổi lần lượt ở mức 7,1% và 4,4%.

BEA (Cơ quan phân tích kinh tế) của Mỹ cho biết: Sự sụt giảm trong GDP thực tế phản ánh sự sụt giảm trong đầu tư hàng tồn kho tư nhân, đầu tư cố định cho khu dân cư, chi tiêu của chính phủ liên bang và chi tiêu của chính quyền địa phương và tiểu bang. Một phần GDP đã được bù đắp bởi sự gia tăng xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng. Nhập khẩu ngược lại đã tăng lên và bào mòn một phần GDP.

GDP

GDP Hoa Kỳ theo quý

DXY phản ứng ra sao với sự sụt giảm GDP

GDP

Biểu đồ DXY khung thời gian M15

Ngay sau khi GDP được công bố với mức giảm thấp hơn so với dự kiến thì DXY đã có phản ứng tăng nhẹ nhằm cân bằng lại khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng của thị trường. Trong ngắn hạn DXY vẫn đang trong xu hướng giảm và đang tiếp cận cản gần nhất quanh vùng 108.5. Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn, còn xu hướng lớn hơn có thể sẽ phụ thuộc khá nhiều vào các quyết định tiếp theo của Fed.

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Nguồn: Actionforex

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.