VNREBATES

AUD/USD Sentiment: Net-short lần đầu chiếm tỷ trọng lớn nhất

11.02.2022, 13:52 2 phút đọc

Theo dữ liệu Sentiment của IG, net-short (bán ròng) cặp AUD/USD lần đầu chiếm tỷ trọng lớn kể từ ngày 14/01/2022 khi cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0.72. Đây sẽ tín hiệu BULLISH mạnh cho cặp AUD/USD.

Biểu đồ vị thế giao dịch của các trader giao dịch cặp AUD/USD (nguồn dailyfx theo IG)

Số lượng trader bán ròng (net-short) cặp AUD/USD đã tăng 10.98% so với tuần trước

KÝ HIỆU THIÊN KIẾN GIAO DỊCH TỶ LỆ MUA RÒNG (NET LONG) (%) TỶ LỆ BÁN RÒNG (NET SHORT) (%) BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU MUA BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU BÁN BIẾN ĐỘNG VỀ IO (HỢP ĐỒNG MỞ)
AUD/USD BULLISH 48.35% 51.65% -22.66% Daily -0.10% Daily -12.45% Daily
-20.56% Weekly 10.98% Weekly -6.89% Weekly

AUD/USD: Dữ liệu thu được từ các trader nhỏ lẻ cho thấy 48.35% trader mua ròng (net-long) và tỷ lệ chênh lệch giữa bán và mua đang là 1.07:1. Trên thực tế, các nhà giao dịch tiếp tục bán ròng kể từ ngày 14 tháng 1 khi cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0.72, giá đã tăng 0.03% từ đó tới giờ.

Số lượng trader mua ròng giảm 22.66% so với ngày hôm qua và giảm 20.56% so với tuần trước, trong khi số lượng trader bán ròng giảm 0.10% so với ngày hôm qua và tăng 10.98% so với tuần trước.

Cách tiếp cận dữ liệu Sentiment thường áp dụng phương pháp đầu tư đối lập với tâm lý đám đông, và thực tế là khi các trader nhỏ lẻ đang bán ròng (net short nhiều) thể hiện quan điểm giá của cặp AUD/USD có thể tiếp tục đà tăng.

Dữ liệu của IG cũng cho thấy các trader hiện đang bán ròng cặp AUD/USD lần đầu tiên kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2022 khi cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0.72. Số lượng các trader bán ròng tăng cao so với ngày hôm qua và cả tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý thị trường hiện tại cùng những thay đổi gần đây cho chúng ta một thiên kiến giao dịch đối lập là Bullish mạnh hơn đối với cặp AUD/USD.

Theo dailyfx

 

 

👉 Cập nhật Phương pháp trading mới và hiệu quả nhất trên thế giới bằng 4 Khóa học video miễn phí
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.