VnRebates - Kiến thức Trading chuyên sâu Forex, Crypto, Hàng hoá

HomeBanner

VnRebates Shop - Flashcard thực chiến

Nến Nhật
SMC tinh gọn
Supply & Demand
VSA & Volume Master
Wyckoff 2.0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Sàn giao dịch Forex có hoàn phí

» Xem tất cả
Quản lý bởi ASIC, CySEC
Đòn bẩy tối đa: 1:500
Hoàn phí 0.16 pips/lot
Quản lý bởi FCA, CySEC
Đòn bẩy tối đa: 1:500
Hoàn phí 16% spread
Quản lý bởi FCA, CySEC
Đòn bẩy tối đa: 1:2000
Hoàn phí ~ 3.2 $/lot
Quản lý bởi FCA, CySEC
Đòn bẩy tối đa: 1:500
Hoàn phí ~4 $/lot
Quản lý bởi FCA, CySEC
Đòn bẩy tối đa: 1:500
Hoàn phí ~ 2.8 $/lot
Note

Crypto Broker

» Xem tất cả
Phí giao dịch
0.1% Taker, 0.1% Maker
Tỷ lệ giảm phí : 10%
Phí giao dịch
0.23% Taker, 0.14% Maker
Tỷ lệ giảm phí : 10%
Phí giao dịch
0.1% Taker, 0.1% Maker
Tỷ lệ giảm phí : 10%
Phí giao dịch
0.1% Taker, 0.1% Maker
Tỷ lệ giảm phí : 0%
Phí giao dịch
0.2% Taker, 0.2% Maker
Tỷ lệ giảm phí : 0%
Ghi chú: * Sàn phi tập trung

Review- thông báo Broker

» Xem tất cả