Khi tham gia mở tài khoản và nhận hoàn phí tại các Broker/Công ty môi giới bên dưới, VnRebates cam kết mọi điều kiện giao dịch giống như khi bạn mở trực tiếp

Danh sách các sàn Crypto uy tín - VnRebates

Binance

Binance

Tỷ lệ giảm phí Spot   : 15% Future: 10%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2017
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 10x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.1% Taker, 0.1% Maker
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Binance

Houbi Global

Houbi Global

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 12%
 • Future: 12%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2013
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 5x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bank wire , Credit Card , Crypto
Phí giao dịch: Taker 0.2% , Maker 0.2%
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Houbi Global

Kucoin

Kucoin

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 0%
 • Future: 0%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2014
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 10x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.1% Maker . 0.1% Takerr
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Kucoin

OKX

OKX

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 0%
 • Future: 0%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2013
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 5x
Sản phẩm: Spot/ Phái sinh
Nạp tiền Bank wire , Credit Card , Crypto
Phí giao dịch: Maker 0,08%; Taker 0,1%
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn OKX

ByBit

ByBit

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 0%
 • Future: 0%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2018
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 100x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0% Taker, 0.1% Makerr
Xem đánh giá sàn
ByBit
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn ByBit

LBank

LBank

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 10%
 • Future: 10%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2015
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 125x
Sản phẩm: Spot/ETF
Nạp tiền Master Card, Visa, Bank Tranfer...
Phí giao dịch: 0.1% Taker, 0.1% Maker
Xem đánh giá sàn
LBank
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn LBank

BKEX

BKEX

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 0%
 • Future: 0%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2015
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 100x
Sản phẩm: Spot/ETF
Nạp tiền Master Card, Visa, Chuyển khoản ngân hàng...
Phí giao dịch: Maker 0.15%; Taker 0.05%
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn BKEX

Gate.io

Gate.io

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 20%
 • Future: 20%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2013
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 10x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto, Gate Visa
Phí giao dịch: 0.2% Taker, 0.2% Maker
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Gate.io

Bitget

Bitget

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 10%
 • Future: 15%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2018
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 20x
Sản phẩm: Spot/ Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.1% Taker, 0.1% Maker
Xem đánh giá sàn
Bitget
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Bitget

MEXC Global

MEXC Global

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 0%
 • Future: 0%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2018
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 200x
Sản phẩm: Spot/ Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.2% Taker, 0.2% Maker
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn MEXC Global

AscendEX

AscendEX

Tỷ lệ giảm phí

 • Spot   : 0%
 • Future: 0%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2021
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 100x
Sản phẩm: Spot/ Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.1% Taker, 0.1% Maker
Xem đánh giá sàn
AscendEX
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn AscendEX