Khi tham gia mở tài khoản và nhận hoàn phí tại các Broker/Công ty môi giới bên dưới, VnRebates cam kết mọi điều kiện giao dịch giống như khi bạn mở trực tiếp

Danh sách các sàn Crypto uy tín - VnRebates

Binance

Binance

Tỷ lệ giảm phí
  • Future: 10%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2017
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 10x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.1% Taker, 0.1% Maker
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Binance

HTX

HTX

Tỷ lệ giảm phí
  • Future: 10%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2013
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 5x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bank wire , Credit Card , Crypto
Phí giao dịch: Taker 0.2% , Maker 0.2%
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn HTX

OKX

OKX

Tỷ lệ giảm phí
  • Future: 10%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2013
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 5x
Sản phẩm: Spot / Phái sinh
Nạp tiền Bank wire , Credit Card , Crypto
Phí giao dịch: Maker 0,14%; Taker 0,23%
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn OKX

Bitget

Bitget

Tỷ lệ giảm phí
  • Future: 10%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2018
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 20x
Sản phẩm: Spot/ Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.1% Taker, 0.1% Maker
Xem đánh giá sàn
Bitget
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Bitget

Kucoin

Kucoin

Tỷ lệ giảm phí
  • Future: 0%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2014
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 10x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.1% Maker . 0.1% Takerr
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Kucoin

MEXC Global

MEXC Global

Tỷ lệ giảm phí
  • Future: 0%

Mở tài khoản

Năm thành lập: 2018
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 200x
Sản phẩm: Spot/ Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.2% Taker, 0.2% Maker
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn MEXC Global

ByBit

ByBit

Tỷ lệ giảm phí
  • Future: 0%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2018
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 100x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto
Phí giao dịch: 0.01% Taker, 0.1% Makerr
Xem đánh giá sàn
ByBit
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn ByBit

Gate.io

Gate.io

Tỷ lệ giảm phí
  • Future: 10%

MỞ TÀI KHOẢN

Năm thành lập: 2013
Website: Xem
Loại hình: Tập trung
Đòn bẩy tối đa: 10x
Sản phẩm: Spot/Phái sinh
Nạp tiền Bankwire, Credit card, Crypto, Gate Visa
Phí giao dịch: 0.2% Taker, 0.2% Maker
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền tại sàn Gate.io