author background

Kính Nguyễn

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates
Kinh nghiệm
2+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  • Trader quỹ Forex
  • Giao dịch chủ yếu bằng Price Action, Volume Profile, VSA
  • Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex

Kinh nghiệm

  • 03 năm giao dịch Forex
  • 01 năm cộng tác viết bài cho các website tài chính
  • 01 năm quản lý quỹ Forex