VNREBATES

Silver Sentiment: Net-long lần đầu chiếm tỷ trọng nhỏ nhất

15.03.2022, 16:06 2 phút đọc

Theo dữ liệu Sentiment của IG, số lượng trader bán ròng (net-long) Bạc lần đầu chiếm tỷ trọng nhỏ nhất tính từ ngày 16/6/2021 khi Bạc còn đang giao dịch trong vùng giá 27.21.

bac

Biểu đồ vị thế giao dịch của các trader giao dịch Bạc (nguồn dailyfx theo IG)

#Phân_tích_phục_vụ_NGHỀ_Trading

Số lượng trader bán ròng (net-short) Bạc đã tăng 609.77% so với tuần trước

KÝ HIỆU THIÊN KIẾN GIAO DỊCH TỶ LỆ MUA RÒNG (NET LONG) (%) TỶ LỆ BÁN RÒNG (NET SHORT) (%) BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU MUA BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU BÁN BIẾN ĐỘNG VỀ IO (HỢP ĐỒNG MỞ)
Bạc/Silver BULLISH 66.82% 33.18% -4.23% Daily 505.13% Daily 32.88% Daily
-14.52%  Weekly 609.77% Weekly 20.70% Weekly

Bạc/Silver: Dữ liệu thu được từ các trader nhỏ lẻ cho thấy 66.82% trader đang thực hiện mua ròng (net-long) và tỷ lệ chênh lệch giữa mua và bán đang là 2.01:1.

Dữ liệu Sentiment của IG cho thấy, số lượng trader mua ròng (net-long) Bạc lần đầu chiếm tỷ trọng nhỏ nhất tính từ ngày 16/6/2021 khi Bạc còn trong vùng giá 27.21.

Số lượng trader mua ròng giảm 4.23% so với ngày hôm qua và giảm 14.52% so với tuần trước, trong khi số lượng trader bán ròng tăng 505.13% so với ngày hôm qua và tăng 609.77% so với tuần trước.

Cách tiếp cận dữ liệu Sentiment thường áp dụng phương pháp đầu tư đối lập với tâm lý đám đông, và thực tế là khi các trader nhỏ lẻ đang mua ròng (net-long nhiều) thể hiện quan điểm rằng giá Bạc có thể tiếp tục đà giảm.

Tuy nhiên, số lượng trader mua ròng ít hơn so với ngày hôm qua và so với tuần trước. Những thay đổi gần đây trong tâm lý thị trường cảnh báo rằng xu hướng giá Bạc hiện tại có thể sớm đảo chiều cao hơn bất chấp thực tế các trader vẫn tiếp tục mua ròng.

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

 

👉 Cập nhật Phương pháp trading mới và hiệu quả nhất trên thế giới bằng 4 Khóa học video miễn phí
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.