author background

An Bùi

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates Team
Kinh nghiệm
2+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  •  Khả năng phân tích nhiều loại thị trường như Forex, chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, tiền điện tử, hàng hóa,…
  • Phân tích dưới cả hai góc nhìn Fundamental Analysis (phân tích cơ bản) và Technical Analysis (phân tích kĩ thuật)
  • Tôi đã học qua sách CMT level 1 và 2, vậy nên tôi có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ như Fibonacci, Elliott Wave Theory, Ichimoku, cùng các Indicators (chỉ báo) như RSI, Bollinger Bands, MACD, MA và EMA.

Kinh nghiệm

  • 2 năm giao dịch trên thị trường Forex
  • 1 năm giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh và Futures (hợp đồng tương lai) của tiền điện tử.
  • 1.5 năm cộng tác viết bài cho các website tài chính