author background

GKFX Prime-VN

Social links

Giới thiệu

Đối tác giao dịch toàn cầu của bạn không ngừng phát triển, cải thiện và mở rộng ra các lĩnh vực mới! Bạn có muốn theo dõi tiến triển và những tin tức mới nhất từ công ty chúng tôi không? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy mọi mốc quan trọng trên hành trình của chúng tôi, cũng như các sự kiện quan trọng cho ngành Công nghệ Tài chính (FinTech)