author background

Thu Trang

Chức danh
Currency Analyst
Công ty
VnRebates Team
Kinh nghiệm
3+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  • Ưa thích giao dịch và nghiên cứu theo phương pháp Price action kết hợp Volume
  • Giao dịch  theo khung ngày
  • Nghiên cứu thêm một vài dự án crypto.

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp ngành tài chính và có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng 3 năm
  • 3 năm nghiên cứu và tham gia trên thị trường forex, crypto, chứng khoán
  • 2 năm tham gia viết bài kiến thức, phân tích kinh doanh cho các website tài chính