author background

Đặng Kiều

Chức danh
Strategist
Công ty
VnRebates Team
Kinh nghiệm
5+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  • CFA I, II & Kiến thức nền tảng vững vàng
  • Kinh nghiệm thực chiến thị trường chứng khoán & tài chính Việt Nam
  • Đồng hành cùng Vnrebates từ năm 2018

Kinh nghiệm

  • Tham gia thị trường forex & crypto từ năm 2018
  • 5 năm phân tích tài chính và hoạt động M&A cho các tập đoàn lớn ở Việt Nam
  • 7 năm cộng tác viết  bài cho các website tài chính.