VNREBATES

Timing Zone ngày 14/09/2022: USDCAD – Vùng Pressure Sell có giữ được giá?

14.09.2022, 14:14 1 phút đọc

Pressure Sell là một vùng timing khá mạnh. Nếu nó trùng với các vùng timing khác như Swing High thì đây chính là một điểm vào lệnh tiềm năng của chúng ta.

Hello anh em hôm nay chúng ta sẽ lên Plan để trade tiếp tục đón tin Phiên Mỹ nhé

+ Phương pháp giao dịch chính bên mình là: VSA kết hợp với Volume

+ Phân tích vào lệnh thực chiến theo 3 bước SMS: [S]tructure – [M]omentum sóng – [S]etup.

Anh em có thể xem lại Timing Zone ngày 13/09 xem mình có lệnh XAUUSD ăn trọn 8R thế nào nhé

Xem thêm: Timing Zone ngày 13/09/2022

01. USDCAD

timing zone

USCAD khung H1

[S[tructure – Cấu trúc thị trường :
Cấu trúc H4, H1 đồng pha giảm

[M]omentum – Động lượng :
+ Giá tiếp cận Swing High với gia tốc và Price Action nến giảm dần
+ Vol sóng tăng giảm dần

-> Canh bán vùng Swing High (đây cũng là vùng Pressure Sell) khi xuất hiện tín hiệu Price Action

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

👉 Cập nhật Phương pháp trading mới và hiệu quả nhất trên thế giới bằng 4 Khóa học video miễn phí
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.