VNREBATES

Timing Zone ngày 30/8/2022: EURNZD – Sóng tăng đã suy yếu

30.08.2022, 15:13 1 phút đọc

EURNZD hôm nay có một vùng timing khá đẹp hy vọng phiên Mỹ sẽ có entry để vào lệnh

Hello anh em tiếp tục soi kèo phiên Âu để phiên Mỹ vào lệnh nào

+Phương pháp giao dịch chính bên mình là: VSA kết hợp với Volume

+Phân tích vào lệnh thực chiến theo 3 bước SMS: [S]tructure – [M]omentum sóng – [S]etup.

Anh em có thể xem lại Timing Zone ngày đầu tuần vùng timing vẫn còn hiệu lực đến hôm nay nhé 

Xem thêm: Timing Zone ngày 26/8/2022

01. EURNZD

Timing Zone

EURNZD m15

[S]tructure – Cấu trúc thị trường :
H1 tăng , Swing low m15 đã bị phá khả năng chuyển sang xu hướng giảm

[M]omentum – Động lượng :
Độ nghiêng của các con sóng đẩy thoải dần ra.

-> Giá đã tạo được một vùng thanh khoản ngay tại Swing Low m15. Khả năng phiên Mỹ giá sẽ lên test lại vùng Supply tại vùng Swing High để quét qua vùng thanh khoản này. Anh em có thể chờ sell tại đây.

Chúc anh em hit TP phiên Mỹ nhé!!!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.