VNREBATES

3 Chỉ Số Quan Trọng Để Đánh Giá Rủi Ro Một Chiến Lược Giao Dịch.

12.03.2024, 13:15 9 phút đọc

Đánh giá rủi ro một chiến lược giao dịch là bước quan trọng để đảm bảo sự thành công lâu dài. Việc kiểm nghiệm chiến lược trên một lượng lớn giao dịch giúp bạn hiểu rõ hơn về tính hiệu quả và rủi ro của nó. Dưới đây là ba chỉ số quan trọng bạn cần xem xét khi đánh giá chiến lược giao dịch của mình.

Xem thêm:

1.Tỷ Lệ Lãi / Lỗ Trung Bình

Tỷ Lệ Lãi / Lỗ Trung Bình

Tỷ Lệ Lãi / Lỗ Trung Bình – Chỉ số đầu tiên để đánh giá hiệu quả chiến lược

Tỷ lệ lãi / lỗ trung bình là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch. Chỉ số này cho biết mức lợi nhuận trung bình đạt được so với mỗi khoản lỗ. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về việc liệu chiến lược có hiệu quả hơn rủi ro hay không.

Khi tỷ lệ lãi / lỗ trung bình dưới 1, đây là một dấu hiệu cảnh báo, cho thấy rằng chiến lược có khả năng tạo ra lợi nhuận ít hơn so với mức rủi ro. Trong khi đó, khi tỷ lệ lãi / lỗ trung bình cao hơn 1, điều này cho thấy chiến lược có thể sinh lời mặc dù có những giao dịch thua lỗ.

Để tối ưu hóa tỷ lệ lãi / lỗ trung bình, nhà giao dịch có thể cân nhắc điều chỉnh các thông số của chiến lược, như việc tối ưu hóa các điểm vào và ra khỏi thị trường, hoặc điều chỉnh tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch. Việc hiểu và quản lý tỷ lệ lãi / lỗ trung bình là một phần quan trọng của việc xây dựng và duy trì một chiến lược giao dịch thành công.

Ví dụ, với tỷ lệ 2, nhà giao dịch chỉ cần thắng 1/3 số lệnh của anh ta là đủ hòa vốn, bởi lợi nhuận kỳ vọng của hệ thống cao gấp đôi rủi ro. Để sử dụng tốt hơn chiến lược này, chúng ta có thể phân tích chi tiết lịch sử, từ đó loại bỏ hoặc không giao dịch những tài sản ít sinh lời hoặc không phù hợp với chiến lược của mình. Một chiến lược giao dịch lý tưởng nhất thường có tỷ lệ này bằng 1,5 hoặc 2 (cao hơn cũng có, nhưng cao hơn nhiều thì hơi hư cấu).

2.Mức Drawdown

Drawdown là gì?

Drawdown là gì?

Mức Drawdown là một chỉ số quan trọng trong đánh giá hiệu suất của một danh mục đầu tư hoặc một chiến lược giao dịch. Chỉ số này thể hiện mức giảm tối đa từ mức cao nhất của tài khoản đến mức thấp nhất trước khi tài khoản phục hồi. Mức Drawdown được biểu thị bằng giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm và thường được tính trong một khoảng thời gian nhất định (ngày, tuần, tháng, năm).

Mức Drawdown càng cao, chiến lược giao dịch hoặc danh mục đầu tư càng có mức rủi ro cao. Điều này có nghĩa là trong quá trình giao dịch, tài khoản có thể mất một phần lớn giá trị trước khi phục hồi lại. Mức Drawdown thường được sử dụng để đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của một chiến lược giao dịch và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý về việc quản lý rủi ro.

Để tính toán mức Drawdown, đầu tiên, ta cần xác định mức cao nhất và mức thấp nhất của tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, ta sử dụng công thức sau để tính toán mức Drawdown:

Mức Drawdown.

Mức Drawdown.

Kết quả này sẽ cho chúng ta biết phần trăm giảm từ đỉnh cao nhất của tài khoản. Mức Drawdown càng thấp, điều này chỉ ra rằng tài khoản hoặc chiến lược giao dịch có khả năng phục hồi nhanh chóng sau khi gặp phải mất mát. Ngược lại, mức Drawdown cao có thể đặt ra cảnh báo về mức độ rủi ro cao của danh mục đầu tư hoặc chiến lược giao dịch.

Ví dụ: một nhà giao dịch giao dịch có tài khoản là 1.000$ và vài tháng sau, tài khoản của anh ta tăng lên 1.500$. Sau chuỗi giao dịch tồi tệ, tài khoản của anh ấy rơi trở lại mức 1.200$. Khi đó, mức Drawdown của chiến lược mà anh ấy sử dụng là 300$ tính theo giá trị hoặc 20% tính theo tỷ lệ (((1500-1200)/1500) = 20%) .

Cách sử dụng chỉ số này là bạn phải so sánh nó với hiệu suất giao dịch để đánh giá xem liệu mức Drawdown này có mang lại hiệu quả hay không.

Ví dụ, hiến lược giao dịch của một nhà giao dịch đã giúp anh ta đạt được lợi tức 50% trong vòng một năm. Trong cùng thời gian, tỷ lệ Drawdown của anh ấy là 25%. Điều này có nghĩa là anh ta mạo hiểm 1 thắng 2.

Sử dụng một chiến lược giao dịch khác, anh ta chỉ đạt được 15% hiệu suất nhưng tỷ lệ Drawdown của anh ta là 5%. Mặc dù hiệu suất của chiến lược này thấp hơn so với chiến lược đầu tiên, nhưng theo quan điểm toán học thì nó hiệu quả hơn nhiều, bởi anh ta chỉ mạo hiểm 1 để thắng 3.

3.Tỷ Lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe là gì.

Tỷ lệ Sharpe là gì? (Ảnh minh họa)

Tỷ lệ Sharpe là một chỉ số quan trọng trong đánh giá hiệu quả của một danh mục đầu tư hoặc một chiến lược giao dịch. Chỉ số này được sử dụng để đo lường lợi nhuận đạt được so với mức rủi ro phải chịu.

Cụ thể, tỷ lệ Sharpe được tính bằng cách chia hiệu suất thu được từ đầu tư (hoặc giao dịch) cho độ biến động của lợi nhuận đó. Tỷ lệ này càng cao, cho thấy danh mục đầu tư hoặc chiến lược giao dịch có khả năng sinh lời cao hơn so với mức rủi ro phải chịu.

Tỷ lệ Sharpe được tính theo công thức sau:

Công thức tính tỷ lệ Sharpe.

Công thức tính tỷ lệ Sharpe.

Trong đó:

  • S là tỷ lệ Sharpe.
  • R là hiệu suất trung bình của danh mục đầu tư hoặc chiến lược giao dịch.
  • r là mức hiệu suất của một khoản đầu tư không có rủi ro (thường là lãi suất an toàn hoặc lợi suất trái phiếu).
  • σ là độ biến động của hiệu suất (được đo bằng độ lệch chuẩn).

Một tỷ lệ Sharpe lớn hơn 1 được coi là một dấu hiệu tích cực, cho thấy mức lợi nhuận vượt trội so với mức rủi ro phải chịu. Ngược lại, một tỷ lệ Sharpe dưới 1 có thể cho thấy mức lợi nhuận không đủ để bù đắp cho mức rủi ro, và danh mục đầu tư hoặc chiến lược giao dịch có thể không hiệu quả.

Hãy xem xét một ví dụ với chỉ số VNIndex: Trong 1 khoảng thời gian 3 tháng chẳng hạn, VNIndex có hiệu suất 10%.

Giả sử rằng danh mục đầu tư 1 có hiệu suất tổng thể 12% sau 3 tháng, và được phân bổ như sau:

– Tháng 1: 10%

– Tháng 2: 5%

– Tháng 3: – 3%

Mức trung bình của chuỗi là (10 + 5-3) / 3 = 4%

Phương sai của danh mục đầu tư là: ((10-4) ² + (5-4) ² + (-3-4) ²) / 3 = 28,66%

Do đó, độ lệch chuẩn bằng: V (28,66%) = 0,5353 (chữ V thay dấu căn bậc 2)

Do đó, tỷ lệ Sharpe của chiến lược là: (0,12 / 0,10) / 0,5353 = 2,24

Kết luận: Lợi nhuận của chiến lược là tốt so với rủi ro bổ sung.

Giả sử danh mục (2) có hiệu suất tổng thể sau thời gian 3 tháng là 30%, và được phân bổ như sau:

– Tháng 1: 20%

– Tháng 2: -15%

– Tháng 3: 25 %

Mức trung bình của chuỗi là (20-15 + 25) / 3 = 10%

Phương sai của danh mục đầu tư là: ((20-10) ² + (-15-10) ² + (25-10) ²) / 3 = 316,66%

Do đó, độ lệch chuẩn bằng: V (316,66%) = 1,7794

Do đó, tỷ lệ Sharpe của chiến lược là: (0,30 / 0,10) / 1,7794 = 1,68

Kết luận: Lợi nhuận của chiến lược là tốt so với rủi ro bổ sung.

Hãy lấy một ví dụ danh mục đầu tư khác – (3), với hiệu suất tổng thể sau thời gian 3 tháng là 12%, và được phân bổ như sau:

– Tháng 1: 20%

– Tháng 2: -7%

– Tháng 3: -1%

Mức trung bình của chuỗi là (20-7-1) / 3 = 4%

Phương sai của danh mục đầu tư là: ((20-10) ² + (-7-10) ² + (-1-10) ²) / 3 = 170%

Do đó, độ lệch chuẩn bằng: V (170%) = 1,3038

Do đó, tỷ lệ Sharpe của chiến lược là: (0,12 / 0,10) / 1,3038 = 0,92

Do đó, lợi nhuận của chiến lược không tốt so với rủi ro bổ sung.

Danh mục đầu tư 1 và 3 mặc dù có hiệu suất giống hệt nhau và cả hai đều tốt hơn so với VNIndex nhưng danh mục đầu tư 3 có rủi ro quá cao. Danh mục đầu tư 1 tốt hơn danh mục đầu tư 2 mặc dù hiệu suất có thấp hơn.

4.Kết luận

Tóm lại, việc đánh giá rủi ro là một phần không thể thiếu trong mọi chiến lược giao dịch và đầu tư. Ba chỉ số quan trọng đã được đề cập, bao gồm tỷ lệ lãi/lỗ trung bình, mức Drawdown và tỷ lệ Sharpe, cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất và rủi ro của chiến lược.

Việc hiểu rõ và áp dụng những chỉ số này không chỉ giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý rủi ro một cách hiệu quả, mà còn tạo điều kiện cho họ để tối ưu hóa lợi nhuận và đạt được thành công bền vững trên thị trường tài chính.

Tuy nhiên, việc đánh giá rủi ro chỉ là một phần của quá trình. Quan trọng hơn, nhà đầu tư cần duy trì tinh thần kỷ luật và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của mình theo diễn biến thị trường và các chỉ số rủi ro mới nhất.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho các bạn cái nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro trong giao dịch và đầu tư. Hãy tiếp tục nghiên cứu và áp dụng những kiến thức này vào thực tiễn để đạt được kết quả tốt nhất trong sự nghiệp giao dịch của mình.

Nguồn: the7circles.uk

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.