VNREBATES

Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

07.07.2023, 09:19 24 phút đọc

E8 Funding và qũy tài chính có tuổi đời còn rất trẻ – 2021 nhưng sở hữu những danh mục đầu tư rất thú vị. Liệu rằng đây có phải là một quỹ đầu tư tiềm năng phù hợp với bạn hay không? Hãy cùng VnRebates tìm hiểu ngay bây giờ.

Quỹ E8 Funding là gì?

E8 Funding là một quỹ tài chính độc quyền được thành lập vào ngày 5 tháng 11 năm 2021. Quỹ luôn tự hào rằng mình một trong những công ty vay vốn đầu tiên có trụ sở tại trung tâm Hoa Kỳ cung cấp nguồn vốn trên toàn thế giới. E8 Funding có văn phòng đặt tại Dallas và Texas ở Hoa Kỳ, với một văn phòng khác ở Prague ở Cộng hòa Séc, đồng thời cung cấp cho các nhà giao dịch số vốn lên tới 1.000.000 đô la Mỹ với mức chia lợi nhuận lên đến 80%.

Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

E8 Funding trên nền tảng mạng xã hội (Nguồn: Trang chủ Internet )

Tùy chọn chương trình tài trợ

E8 Funding cung cấp cho các nhà giao dịch ba chương trình khác nhau để các nhà đầu tư lựa chọn, bao gồm:

  • Tài khoản chương trình đánh giá E8
 • Tài khoản chương trình đánh giá E8 bình thường (normal)
 • Tài khoản chương trình đánh giá E8 mở rộng (standard)
  • Tài khoản chương trình ELEV8
 • E8 Track

>> Xem thêm:

Tài khoản chương trình đánh giá E8

 1. Tài khoản chương trình đánh giá E8 Normal
Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

Chính sách xét duyệt của quỹ (Nguồn: Trang chủ quỹ E8 Funding)

Tài khoản chương trình đánh giá của E8 Funding Normal được tạo ra nhằm mục đích xác định và tiếp cận các nhà giao dịch có kiến thức và đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn. Quỹ thực hiện quá trình này bằng cách sử dụng tài khoản đánh giá hai giai đoạn. Tài khoản chương trình đánh giá E8 Normal cho phép bạn giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy 1:100 đồng thời có thể chọn cấp vốn cho tài khoản của mình giữa các loại tiền tệ như USD, EUR và GBP.

Kích Thước Tài Khoản Giá
25.000 USD $228
50.000 USD $338
100.000 USD $588
250.000 USD $988
 • Quỹ chỉ có một yêu cầu duy nhất là nhà giao dịch cần đạt được mục tiêu lợi nhuận từ 8% tổng tài khoản trong khi không vượt quá mức lỗ tối đa 5% tổng tài khoản hàng ngày hoặc lỗ tối đa 8% tổng tài khoản. Bạn được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình trong 30 ngày, theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị thế đầu tiên trên tài khoản được đánh giá của mình. Bạn không có yêu cầu về thời gian giao dịch tối thiểu để chuyển sang giai đoạn hai.
 • Giai đoạn đánh giá thứ hai yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 5% trong khi không được vượt quá các quy tắc về mức lỗ tối đa hàng ngày là 5% tổng tài khoản hoặc mức lỗ tối đa là 8% tổng tài khoản. Bạn được yêu cầu phải đạt được mục tiêu lợi nhuận của quỹ đề ra trong 60 ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị thế đầu tiên trên tài khoản đánh giá của mình. Bạn không có yêu cầu về thời gian giao dịch tối thiểu để tiến tới một tài khoản được nạp tiền.

Xem thêm:

Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được cấp một tài khoản được cấp vốn mà bạn không bị đặt mục tiêu lợi nhuận nào. Bạn chỉ cần tuân thủ yêu cầu quy tắc duy nhất là thua lỗ tối đa 5% tổng tài khoản hàng ngày và tối đa 8% tổng tài khoản. Khoản thanh toán phí đầu tiên của bạn là vào ngày thứ 8, theo lịch kể từ ngày bạn đặt lệnh đầu tiên vào tài khoản nạp tiền của mình, trong khi tất cả các khoản rút tiền khác có thể được gửi hai tuần một lần. Phần chia lợi nhuận của bạn sẽ là 80% dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được từ tài khoản được nạp tiền của mình. Bạn cũng nên lưu ý rằng quy tắc thua lỗ tối đa của bạn tăng +1% với mỗi lần rút tiền thành công mà bạn nhận được tối đa là 14%.

Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình đánh giá E8 Normal

Các tài khoản chương trình đánh giá E8 Normal có một kế hoạch mở rộng theo lộ trình. Bạn có thể tăng số dư của mình bằng cách yêu cầu chia lợi nhuận vào cuối mỗi cuối lộ trình. Quỹ sẽ gửi cho bạn khoản chia lãi lên đến 80% mà bạn đã kiếm được và cộng lại số dư trước khi rút tiền để tăng quy mô tài khoản của bạn.

 1. Tài khoản chương trình đánh giá E8 extend
Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

Chính sách xét duyệt của quỹ (Nguồn: Trang chủ quỹ E8 Funding)

Tài khoản chương trình đánh giá  E8 extend được tạo ra nhằm mục đích xác định và tiếp cận các nhà giao dịch có kiến thức và đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn. Quỹ thực hiện quá trình này bằng cách sử dụng tài khoản đánh giá giai đoạn đánh giá hai giai đoạn. Tài khoản chương trình đánh giá E8 thông thường cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy 1:100 đồng thời có thể chọn cấp vốn cho tài khoản của mình giữa các loại tiền tệ như USD, EUR và GBP.

Kích Thước Tài Khoản Giá
25.000 USD $228
50.000 USD $338
100.000 USD $588
250.000 USD $988
 • Giai đoạn đánh giá số 1: yêu cầu duy nhất là nhà giao dịch phải đạt được mục tiêu lợi nhuận từ 8% tổng tài khoản trong khi không vượt quá các quy tắc về mức lỗ tối đa 5% tổng tài khoản hàng ngày hoặc mức lỗ tối đa 10% tổng tài khoản hàng tháng. Bạn được yêu cầu phải đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình trong 60 ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị thế đầu tiên trên tài khoản đánh giá của mình. Bạn cũng được yêu cầu giao dịch ít nhất là ở mức tối thiểu trong 5 ngày giao dịch để chuyển sang giai đoạn hai.
 • Giai đoạn đánh giá thứ hai: yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 5% tổng tài khoản trong khi không vượt quá mức lỗ tối đa 5% tổng tài khoản hàng ngày hoặc quy tắc lỗ tối đa 10% tổng tài khoản. Bạn được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận này trong 120 ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị thếđầu tiên trên tài khoản đánh giá của mình. Bạn cũng được yêu cầu giao dịch tối thiểu năm ngày giao dịch để chuyển sang tài khoản được nạp tiền.

Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được cấp một tài khoản được cấp vốn mà không có mục tiêu lợi nhuận nào. Bạn chỉ được yêu cầu tuân thủ quy tắc thua lỗ tối đa 5% hàng ngày và thua lỗ tối đa 10%. Khoản thanh toán đầu tiên của bạn là vào ngày 14 theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị thế đầu tiên trên tài khoản nạp tiền của mình, trong khi tất cả các khoản rút tiền khác cũng có thể được gửi hai tuần một lần. Phần chia lợi nhuận của bạn sẽ là 80% dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được từ tài khoản được nạp tiền. Bạn cũng nên lưu ý rằng quy tắc thua lỗ tối đa của bạn tăng +1% với mỗi lần rút tiền thành công mà bạn nhận được tối đa là 14%.

Kế hoạch mở rộng tài khoản của chương trình đánh giá E8 extend

Các tài khoản chương trình đánh giá E8 mở rộng cũng có một kế hoạch mở rộng tương tự với các tài khoản khác của quỹ. Nếu số dư tài khoản của bạn đủ với những chỉ tiêu mà quỹ đề ra, bạn có thể yêu cầu chia lợi nhuận vào cuối mỗi kỳ giao dịch. Quỹ sẽ gửi cho bạn khoản chia lãi 80% mà bạn đã kiếm được và cộng lại số dư trước khi rút tiền để tăng quy mô tài khoản của bạn.

Tài khoản chương trình ELEV8

Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

Chính sách xét duyệt của quỹ (Nguồn: Trang chủ quỹ E8 Funding)

Tài khoản chương trình ELEV8 được tạo ra nhằm mục đích cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội  tiếp cận số dư lên tới 1.000.000 đô la trong khi tiếp cận thị trường toàn cầu với công nghệ và thanh khoản hàng đầu. Ngoài ra, tài khoản chương trình ELEV8 cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy 1:100.

 • Giai đoạn đánh giá đầu tiên yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 8% trong khi không vượt quá mức lỗ tối đa 5% hàng ngày hoặc quy tắc lỗ tối đa 8%. Bạn sẽ được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình trong 30 ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị trí đầu tiên trên tài khoản đánh giá của mình. Bạn sẽ không có yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu để chuyển sang giai đoạn hai.
 • Giai đoạn đánh giá thứ hai yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 5% trong khi không vượt quá các quy tắc về mức lỗ tối đa hàng ngày là 5% hoặc mức lỗ tối đa là 8%. Bạn được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình trong 60 ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị thế đầu tiên trên tài khoản đánh giá của mình. Ngoài ra, bạn không có yêu cầu gì về thời gian giao dịch tối thiểu để tiếp cận tài khoản được nạp tiền.

Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được trao một tài khoản ELEV8 được tài trợ mà không có mục tiêu lợi nhuận. Bạn chỉ cần yêu cầu tuân thủ quy tắc thua lỗ tối đa 5% hàng ngày và thua lỗ tối đa 8%. Khoản thanh toán đầu tiên của bạn là vào ngày thứ 8 theo lịch kể từ ngày bạn đặt lệnh đầu tiên vào tài khoản nạp tiền của mình, trong khi tất cả các khoản rút tiền khác có thể được gửi hai tuần một lần. Phần chia lợi nhuận của bạn sẽ là 80% dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được từ tài khoản được nạp tiền của mình. Bạn cũng nên lưu ý rằng quy tắc thua lỗ tối đa của bạn tăng +1% với mỗi lần rút tiền thành công mà bạn nhận được tối đa là 14%.

Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình ELEV8

Các tài khoản chương trình ELEV8 cũng có kế hoạch mở rộng quy mô. Bạn có thể xem kế hoạch mở rộng trong bảng tính bên dưới.

Kích Thước Tài Khoản Chỉ Tiêu Lợi Nhuận (%) Thời Gian Giao Dịch Kích Thước Tài Khoản Được Chia Tỷ Lệ
100.000 USD 16%+ 30 ngày dương lịch 200.000 USD
200.000 USD 16%+ 30 ngày dương lịch 300.000 USD
300.000 USD 16%+ 30 ngày dương lịch 400.000 USD
400.000 USD 16%+ 30 ngày dương lịch 500.000 USD
500.000 USD 16%+ 30 ngày dương lịch $600,000
$600,000 16%+ 30 ngày dương lịch 700.000 USD
700.000 USD 16%+ 30 ngày dương lịch $800,000
$800,000 16%+ 30 ngày dương lịch 900.000 USD
900.000 USD 16%+ 30 ngày dương lịch $1.000.000

Công cụ giao dịch cho tài khoản chương trình ELEV8 là các cặp ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, chứng khoán và tiền điện tử.

E8 Track và kế hoạch mở rộng

Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

Chính sách xét duyệt của quỹ (Nguồn: Trang chủ quỹ E8 Funding)

Tài khoản chương trình E8 track được tạo ra nhằm mục đích cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội chứng minh kỹ năng của và quản lý quy mô tài khoản có số dư lên tới 250.000 đô la trong khi phí rẻ hơn so với tài khoản chương trình đánh giá E8. Tài khoản chương trình E8 track cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy 1:100.

Kích Thước Tài Khoản Giá
25.000 USD $138
50.000 USD $208
100.000 USD $358
250.000 USD $598
 • Giai đoạn một của E8 Track yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 8% trong khi không vượt quá các quy tắc về mức lỗ tối đa 5% hàng ngày hoặc mức lỗ tối đa 8%. Bạn được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình trong 30 ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị thế đầu tiên trên tài khoản đánh giá của mình. Quỹ không có yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu để chuyển sang giai đoạn hai.
 • Giai đoạn hai của E8 Track yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 5% trong khi không vượt quá các quy tắc về mức lỗ tối đa 5% hàng ngày hoặc mức lỗ tối đa 10%. Bạn được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình trong 60 ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị trí đầu tiên trên tài khoản đánh giá của mình. Quỹ không có yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu để chuyển sang giai đoạn ba.
 • Giai đoạn ba của E8 Track yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 5% trong khi không vượt quá các quy tắc về mức lỗ tối đa 5% hàng ngày hoặc mức lỗ tối đa 11%. Bạn được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận của quỹ trong 60 ngày theo lịch kể từ ngày bạn đặt vị trí đầu tiên trên tài khoản đánh giá của mình. Bằng cách hoàn thành cả ba giai đoạn đánh giá, các nhà đầu tư sẽ được cấp một tài khoản được cấp vốn mà bạn không có mục tiêu lợi nhuận nào.

Phần chia lợi nhuận của các nhà đầu tư sẽ rơi vào khoảng 80% dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được từ tài khoản được nạp tiền của mình.
Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình E8 Track

Tài khoản chương trình E8 Track cũng có kế hoạch mở rộng, nó giống như kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình đánh giá E8. Quỹ sẽ gửi cho bạn 1 tài khoản chia lãi 80% mà bạn đã kiếm được và cộng lại số dư trước khi rút tiền để tăng quy mô tài khoản của bạn.

Điều gì làm cho E8 Funding khác biệt với các quỹ hỗ trợ vốn khác?

E8Funding có sự khác biệt với hầu hết các quỹ hỗ trợ vốn hàng đầu trong ngành ở chỗ, họ cung cấp tới ba chương trình tài trợ vốn khác nhau: E8, ELEV8 và tài khoản E8track . Quỹ đặc biệt không có hạn chế nào đối với phong cách giao dịch của các khách hàng. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể giao dịch khi có tin tức, giữ giao dịch qua đêm và trong những ngày cuối tuần.

Mục tiêu lợi nhuận của quỹ là 8% trong giai đoạn một và 5% trong giai đoạn hai, với mức tối đa 5% hàng ngày và quy tắc thua lỗ tối đa 8%. Bạn cũng không hề có yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu trong cả hai giai đoạn trước khi được tài trợ. 

Bằng chứng thanh toán

E8Funding được thành lập vào ngày 5 tháng 11 năm 2021. Sau khi được tài trợ, các nhà giao dịch đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán hai tuần một lần mà không có mục tiêu lợi nhuận tối thiểu.

Bạn có thể xem các bằng chứng thanh toán dưới đây:

Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

Bằng chứng thanh khoản của quỹ e8funding (Nguồn: Discord)

Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

Bằng chứng thanh khoản của quỹ e8funding (Nguồn: Discord)

Quỹ E8 Funding sử dụng những nhà môi giới nào?

E8 Funding không giao dịch với các thương hiệu môi giới thông thường. Họ giao dịch trực tiếp thông qua Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1, người cung cấp cho họ Quyền tiếp cận thị trường trực tiếp mà không có hoa hồng, mức chênh lệch thấp và khớp lệnh hoàn hảo với Máy chủ E8 MT4 của họ.

Đối với nền tảng giao dịch, quỹ hỗ trợ 2 nền tảng Metatrader 4MetaTrader 5.

Công cụ giao dịch

E8 Funding cho phép bạn giao dịch các cặp ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, chứng khoán và tiền điện tử với tỷ lệ đòn bẩy 1:100.

NGOẠI HỐI: AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD
USDCHF USDHKD USDJPY AUDCAD AUDCHF AUDJPY
AUDNZD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD
EURCHF EURCZK EURGBP EURHUF EURJPY EURNOK
EURNZD EURPLN EURRUB GBPAUD GBPCAD GBPCHF
GBPJPY GBPNZD NZDCAD NZDCHF NZDJPY USDCZK
USDHUF USDILS USDJPY USDMXN USDNOK USDPLN
USDRUB USDSEK USDTRY USDZAR

 

HÀNG HÓA: WTI XAGUSD XAUUSD

 

CHỈ SỐ: EU50 GER30 US100 US30 US500
VIX

 

CHỨNG KHOÁN: AAPL fb NFLX TSLA

 

TIỀN ĐIỆN TỬ: ADAUSD BTCUSD DASHUSD ETHUSD LTCUSD
XRPUSD

Phí giao dịch

Hoa hồng giao dịch:

NGOẠI HỐI Hoa hồng: 0,005 % Công thức tính: x % * (số lượng lô * giá hiện tại của công cụ * kích thước lô)
HÀNG HÓA Hoa hồng: 0,005% Công thức tính: x % * (số lượng lô * giá hiện tại của công cụ * kích thước lô)
CHỈ SỐ Hoa hồng: 0,01% Công thức tính: x % * (số lượng lô * giá hiện tại của công cụ * kích thước lô)
CHỨNG KHOÁN Hoa hồng: 0,3% Công thức tính: x % * (số lượng lô * giá hiện tại của công cụ * kích thước lô)
TIỀN ĐIỆN TỬ Hoa hồng: 0,2 % Công thức tính: x % * (số lượng lô * giá hiện tại của công cụ * kích thước lô)

Nhận xét của nhà giao dịch về E8 Funding

E8 Funding có phản hồi tuyệt vời từ các bài đánh giá của cộng đồng như sau: 

Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

Những đánh giá tích cực về sàn E8Funding (Nguồn: Trang chủ quỹ E8funding)

Trên trang chủ Trustpilot, quỹ có rất nhiều bình luận trong cộng đồng và đưa ra phản hồi tích cực với số điểm tuyệt vời là 4,7/5 và 846 bài đánh giá.

Đánh giá quỹ E8 Funding mới nhất 2023

Những đánh giá tích cực về sàn E8Funding (Nguồn: Trang chủ quỹ E8funding)

Một số các khách hàng cũng phản hồi rằng có những thử thách của quỹ khá công bằng và chi phí phải chăng là một đặc điểm tích cực của E8 Funding.

Phần lớn cộng đồng ca ngợi giao diện của quỹ khá đẹp mắt và dễ sử dụng với các nhóm chăm sóc khách hàng nhanh nhạy, nhạy bén của E8 Funding .

Lời kết

Tóm lại, E8 Trading sở hữu những điểm đặc biệt như chương trình đánh giá đa dạng và có một kế hoạch mở rộng rất chi tiết. So với các quỹ đầu tư khác, họ có mục tiêu lợi nhuận tương đối thấp và không yêu cầu ngày giao dịch tối thiểu. Hi vọng rằng bài viết này có ích cho các bạn trong quá trình đầu tư! Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất. 

VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.