VNREBATES

Đánh giá quỹ FTUK mới nhất 2023

21.06.2023, 14:30 24 phút đọc

Trong bối cảnh thị trường tài chính tại Việt Nam đang phát triển một cách mạnh mẽ, việc tìm đến 1 quỹ đầu tư với dịch vụ tốt, ưu đãi tốt và đa dạng sự lựa chọn để tiếp cận nguồn vốn có lẽ là lựa chọn hàng đầu. Vậy ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu quỹ FTUK để xem quỹ có đáp ứng được nhu cầu của các bạn không nhé ! 

Quỹ FTUK là gì?

FTUK là một quỹ đầu tư ngoại hối có văn phòng đặt tại Vương quốc Anh, London . Quỹ nổi tiếng khi cung cấp cho các nhà giao dịch của mình tối đa ba tài khoản với tổng số dư có thể lên tới $5.760.000. Quỹ được đăng ký dưới dạng một công ty tài chính tại Vương quốc Anh trực thuộc FTUK Ltd, với mã số công ty là 13793849.

Thông tin cơ bản về quỹ FTUK (Nguồn: Trang chủ FTUK)

FTUK được thành lập vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 và được đăng ký trụ sở tại địa chỉ Kemp House, 160 City Road EC1V 2NX London, Vương quốc Anh.

Tùy chọn chương trình tài trợ

FTUK cung cấp hai chương trình tiếp cận vốn với những thể lệ khác nhau để các nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn, bao gồm:

 • Tài khoản chương trình đánh giá
   1. Tài khoản chương trình đánh giá rủi ro thấp
   2. Tài khoản chương trình đánh giá tích cực
 • Tài khoản chương trình tài trợ tức thì
  1. Tài khoản chương trình cấp vốn tức thời có rủi ro thấp
  2. Tài khoản chương trình tài trợ ngay lập tức tích cực

Xem thêm:

Tài khoản chương trình đánh giá

 1. Tài khoản chương trình đánh giá rủi ro thấp

Các điều kiện của chương trình (Nguồn: Trang chủ FTUK)

Tài khoản chương trình đánh giá rủi ro thấp của FTUK cho phép các nhà giao dịch đáp ứng các yêu cầu đánh giá trong khoảng thời gian 180 ngày, trong đó bạn được phép giao dịch với đòn bẩy lên tới 1:50. Các nhà đầu tư cũng có thể chọn loại tài khoản của mình giữa các loại đơn vị tiền tệ như USD, EUR và GBP.

Giai đoạn đánh giá rủi ro thấp yêu cầu nhà giao dịch phải đạt được mục tiêu lợi nhuận từ 10% số vốn tổng tài khoản trong khi không vượt quá quy tắc thua lỗ tối đa 5% tổng tài khoản của họ.

Trong thời gian này, các nhà đầu tư bắt buộc phải đạt được mục tiêu lợi nhuận trong khi không có bất kỳ quy định nào của quỹ về số ngày giao dịch tối thiểu. Trong khi giao dịch, các trader được yêu cầu đặt mức dừng lỗ tối đa cho mỗi vị thế là 1,5%.

Nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện và hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được trao một tài khoản được cấp vốn mà không có yêu cầu mục tiêu lợi nhuận. Các nhà đầu tư chỉ cần yêu cầu duy nhất là tôn trọng quy tắc thua lỗ tối đa 5% tổng tài khoản (tổng vốn). Bạn được hưởng 50% cho đến 80% lợi nhuận được chia dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được. Lưu ý rằng việc rút tiền sẽ không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng vốn của tài khoản.

Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình đánh giá rủi ro thấp

Quỹ cung cấp kế hoạch mở rộng theo từng giai đoạn như sau:

Kích thước tài khoản Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7
$3,500 $14,000 28.000 USD $56,000 $112,000 $224,000 $448,000 $896,000
10.000 USD 40.000 USD 80.000 USD $160,000 $320,000 $640,000 $1,280,000 $2,560,000
$15,000 60.000 USD $120,000 $240,000 $480,000 $960,000 $1,920,000 $3,840,000
$22,500 90.000 USD $180,000 $360,000 $720,000 $1,440,000 $2,880,000 $5,760,000
Đòn bẩy: 1:10 1:10 1:20 1:20 1:30 1:30 1:50 1:50
Chia lợi nhuận: 50% 50% 60% 60% 70% 70% 80% 80%

Các tài khoản chương trình đánh giá rủi ro thấp có một kế hoạch mở rộng quy mô mà bạn có thể thấy trong bảng tính ở trên. Để đủ điều kiện mở rộng quy mô tài khoản của bạn, yêu cầu duy nhất là đạt được mục tiêu lợi nhuận từ 10%. Bạn sẽ đủ điều kiện để mở rộng quy mô tài khoản của mình khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận được đề ra. Một tính năng tích cực khác các nhà giao dịch nên xem xét là việc rút tiền lợi nhuận sẽ không ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô tài khoản.

 1. Tài khoản chương trình đánh giá tích cực

Các điều kiện của chương trình (Nguồn: Trang chủ FTUK)

Tài khoản chương trình đánh giá tích cực của FTUK cho phép các nhà giao dịch đáp ứng các yêu cầu đánh giá trong khoảng thời gian 90 ngày, trong đó bạn được phép giao dịch với đòn bẩy lên tới 1:100. Bạn cũng có thể chọn cấp vốn cho tài khoản của mình giữa các loại tiền tệ như USD, EUR và GBP.

Giai đoạn đánh giá tích cực yêu cầu nhà giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận là 25% trong khi số tiền thua lỗ tối đa là 5% tổng số vốn ban đầu được cấp. Bạn được phép giao dịch trong khoảng thời gian tối đa là 90 ngày. Trong thời gian này, các nhà đầu tư được yêu cầu đạt được mục tiêu lợi nhuận trong khi không có bất kỳ hạn chế về mức giao dịch tối thiểu. 

Nếu các nhà đầu tư hoàn thành giai đoạn đánh giá, người dùng sẽ được trao một tài khoản được cấp vốn mà bạn không còn mục tiêu lợi nhuận. Bạn chỉ cần tôn trọng quy tắc duy nhất là mức thua lỗ tối đa cho phép là 5% trên tổng vốn được quỹ cung cấp từ đầu. Bạn được thưởng 50% cho đến 80% lợi nhuận được chia dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được.

Kế hoạch mở rộng tài khoản của chương trình đánh giá tích cực

Quỹ cung cấp kế hoạch mở rộng theo từng giai đoạn như sau:

Kích thước tài khoản Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7
$3,500 $14,000 28.000 USD $56,000 $112,000 $224,000 $448,000 $896,000
10.000 USD 40.000 USD 80.000 USD $160,000 $320,000 $640,000 $1,280,000 $2,560,000
$15,000 60.000 USD $120,000 $240,000 $480,000 $960,000 $1,920,000 $3,840,000
$22,500 90.000 USD $180,000 $360,000 $720,000 $1,440,000 $2,880,000 $5,760,000
Đòn bẩy: 1:30 1:30 1:50 1:50 2:40 2:40 2:40 2:40
Chia lợi nhuận: 50% 50% 60% 60% 70% 70% 80% 80%

Các tài khoản chương trình đánh giá tích cực cũng có kế hoạch mở rộng quy mô mà bạn có thể thấy trong bảng tính ở trên. Để đủ điều kiện mở rộng quy mô tài khoản, quỹ yêu cầu điều kiện duy nhất là đạt được mục tiêu lợi nhuận là 25%. Tương tự như tài khoản rủi ro thấp, việc rút lợi nhuận sẽ không ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô tài khoản.

Tài khoản chương trình tài trợ tức thì

 1. Tài khoản chương trình cấp vốn tức thì có rủi ro thấp

Các điều kiện của chương trình (Nguồn: Trang chủ FTUK)

Tài khoản chương trình cấp vốn tức thời có rủi ro thấp của FTUK cho phép các nhà giao dịch bỏ qua giai đoạn đánh giá và có thể bắt đầu giao dịch ngay khi đủ điều kiện. Bạn được thưởng 50% đến 80% dựa trên lợi nhuận bạn kiếm được khi giao dịch với đòn bẩy lên tới 1:50. Bạn cũng có thể chọn cấp vốn cho tài khoản của mình giữa các loại tiền tệ như USD, EUR và GBP.

Kế hoạch mở rộng tài khoản của chương trình cấp vốn tức thời có rủi ro thấp

Kích thước tài khoản Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7
$3,500 $14,000 28.000 USD $56,000 $112,000 $224,000 $448,000 $896,000
10.000 USD 40.000 USD 80.000 USD $160,000 $320,000 $640,000 $1,280,000 $2,560,000
$15,000 60.000 USD $120,000 $240,000 $480,000 $960,000 $1,920,000 $3,840,000
$22,500 90.000 USD $180,000 $360,000 $720,000 $1,440,000 $2,880,000 $5,760,000
Đòn bẩy: 1:10 1:10 1:20 1:20 1:30 1:30 1:50 1:50
Chia lợi nhuận: 50% 50% 60% 60% 70% 70% 80% 80%

Các tài khoản chương trình cấp vốn tức thời có rủi ro thấp cũng có kế hoạch mở rộng quy mô mà bạn có thể thấy trong bảng tính ở trên. Để đủ điều kiện mở rộng quy mô tài khoản của bạn, yêu cầu duy nhất bạn phải đạt được là mục tiêu lợi nhuận từ 10% trở lên.  Việc rút lợi nhuận sẽ không ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô tài khoản của bạn.

 1. Tài khoản chương trình tài trợ tức thời tích cực

Các điều kiện của chương trình (Nguồn: Trang chủ FTUK)

Tài khoản chương trình cấp vốn tức thì tích cực của FTUK cho phép các nhà giao dịch bỏ qua việc đánh giá và bắt đầu có thể giao dịch ngay khi đủ điều kiện. Bạn được thưởng từ 50% cho đến 80% lợi nhuận dựa trên số tiền bạn kiếm được khi giao dịch với đòn bẩy lên tới 1:100.

Điều kiện để duy trì tài khoản là các bạn không được để thua lỗ quá 5% tài khoản.

Kế hoạch mở rộng tài khoản chương trình cấp vốn tức thì tích cực

Kích thước tài khoản Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7
$3,500 $14,000 28.000 USD $56,000 $112,000 $224,000 $448,000 $896,000
10.000 USD 40.000 USD 80.000 USD $160,000 $320,000 $640,000 $1,280,000 $2,560,000
$15,000 60.000 USD $120,000 $240,000 $480,000 $960,000 $1,920,000 $3,840,000
$22,500 90.000 USD $180,000 $360,000 $720,000 $1,440,000 $2,880,000 $5,760,000
Đòn bẩy: 1:30 1:30 1:50 1:50 2:40 2:40 2:40 2:40
Chia lợi nhuận: 50% 50% 60% 60% 70% 70% 80% 80%

Các tài khoản chương trình cấp vốn tức thời tích cực cũng có một kế hoạch mở rộng quy mô mà bạn có thể thấy trong bảng tính ở trên. Để đủ điều kiện mở rộng quy mô tài khoản của bạn, yêu cầu duy nhất là đạt được mục tiêu lợi nhuận là 25%. Giống như các loại tài khoản khác, việc rút lợi nhuận không ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng vốn của bạn.

Điều gì làm cho FTUK khác biệt với các quỹ Forex khác?

So với các quỹ huy động vốn khác, tài khoản của FTUK có chương trình đánh giá vô cùng linh hoạt. Bạn có thể chọn giữa tài khoản rủi ro thấp hoặc tài khoản tích cực. Mục tiêu lợi nhuận cho các tài khoản có rủi ro thấp là 10% với mức lỗ tối đa 5%, yêu cầu cắt lỗ và rủi ro cắt lỗ 1,5% cho mỗi vị thế. Có một lợi thế hơn nữa là giới hạn ngày giao dịch tối đa lên tới 180 ngày.

Bên cạnh tài khoản rủi ro thấp, mục tiêu lợi nhuận cho các tài khoản tích cực là 25% với mức lỗ tối đa là 5% tài sản. Yêu cầu về số ngày giao dịch tối đa là 90 ngày.

Cả hai loại chương trình đánh giá đều có kế hoạch mở rộng vốn linh hoạt và lộ trình rất rõ ràng.

So với các quỹ huy động vốn khác, với  tài khoản chương trình cấp vốn tức thời của FTUK  , bạn có thể chọn giữa tài khoản rủi ro thấp hoặc tài khoản tích cực. Mục tiêu lợi nhuận cho các tài khoản có rủi ro thấp là 10% với mức lỗ tối đa 5% và bạn cũng không có yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu hoặc tối đa. 

Bằng chứng thanh toán

Các nhà giao dịch có thể yêu cầu rút tiền từ phần chia lợi nhuận của họ bằng cách gửi hóa đơn. Bạn phải đợi tối đa hai ngày làm việc để quỹ xử lý khoản thanh toán. Lượng thời gian cần thiết sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn đã sử dụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy bằng chứng thanh toán trên kênh Discord của FTUK mà bạn có thể xem bên dưới:

Bằng chứng quỹ có thanh toán cho nhà giao dịch (Nguồn: Trang chủ sàn FTUK)

Bằng chứng quỹ có thanh toán cho nhà giao dịch (Nguồn: Trang chủ sàn FTUK)

FTUK sử dụng nhà môi giới nào?

FTUK hiện đang sử dụng Eightcap làm nhà môi giới của quỹ. Trụ sở chính của họ được đặt tại London, trong khi các nhóm hỗ trợ và bán hàng của quỹ kinh doanh trên khắp châu Á đồng thời bao phủ tất cả các múi giờ với cơ sở khách hàng toàn cầu.

Đối với các nền tảng giao dịch, quỹ FTUK cho phép các nhà đầu tư giao dịch trên Meta Trader 4 , MetaTrader 5 hoặc TradingView.

Công cụ giao dịch

FTUK cho phép khách hàng của mình giao dịch các cặp ngoại hối, kim loại, chỉ số và hàng hóa.

NGOẠI HỐI: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCAD AUDUSD
NZDUSD USDCHF AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF
EURGBP EURJPY EURNZD GBPAUD GBPJPY GBPNZD
NZDCAD NZDCHF NZDJPY
KIM LOẠI: XAUUSD XAGUSD
CHỈ SỐ: AUS200 E35EUR 100GBP F40EUR D30EUR
JPN225 E50EUR SP500 NAS100 DJI30
HÀNG HÓA: UKOIL DẦU MỸ

Phí giao dịch

Hoa hồng giao dịch:

NGOẠI HỐI 0 USD / LÔ
HÀNG HÓA 0 USD / LÔ
CHỈ SỐ 0 USD / LÔ

Nhận xét của nhà giao dịch về FTUK

FTUK có phản hồi khá tốt từ các bài đánh giá. 

Những đóng góp ý kiến của người dùng về quỹ FTUK (Nguồn: Trust Pilot)

Trên Trustpilot , quỹ có rất nhiều bình luận trong cộng đồng và đưa ra phản hồi tích cực với số điểm khá cao, là 4,4/5 với 146 bài đánh giá. Ngoài ra, quỹ có một nhóm hỗ trợ chăm sóc khách hàng đáng tin cậy sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết mà bạn yêu cầu từ họ hoặc nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ chính sách gì của quỹ.

Những đóng góp ý kiến của người dùng về quỹ FTUK (Nguồn: Trust Pilot)

Ngoài ra cũng có một số vi phạm nhỏ mà bạn sẽ nhận được thông báo nếu vi phạm, nghĩa là khách hàng của FTUK không bị mất tài khoản ngay lập tức nếu mắc lỗi. Thậm chí, còn có cơ hội khác để học hỏi từ sai lầm của mình.

Lời kết

Tóm lại,  FTUK  có rất nhiều điểm khác biệt với các quỹ đầu ngành khác. Bằng cách họ cung cấp hai chương trình tài trợ khác nhau đồng thời có thể lựa chọn giữa các mô hình rủi ro thấp và tích cực với cả hai chương trình tài trợ. Đây là điều rất tuyệt vời. Hi vọng rằng, qua bài viết này, các bạn đã hiểu thêm về quỹ FTUK và cách quỹ hoạt động. VnRebates chúc các bạn thành công !

VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính

 

👉 Cập nhật Phương pháp trading mới và hiệu quả nhất trên thế giới bằng 4 Khóa học video miễn phí
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.