VNREBATES

Timing Zone ngày 16/09/2022: EURAUD – Mera Mera và vùng thanh khoản

16.09.2022, 14:07 1 phút đọc

Cặp EURAUD giá đã tạo vùng thanh khoản bên dưới lại có vùng demand chưa test lại. Cùng quan sát và chờ đợi cơ hội vào lệnh nào

Hello anh em hôm nay chúng ta sẽ lên Plan để trade tiếp tục đón tin Phiên Mỹ nhé

+ Phương pháp giao dịch chính bên mình là: VSA kết hợp với Volume

+ Phân tích vào lệnh thực chiến theo 3 bước SMS: [S]tructure – [M]omentum sóng – [S]etup.

Anh em có thể xem lại Timing Zone ngày 14/09 xem mình có lệnh XAUUSD ăn trọn 8R thế nào nhé

Xem thêm: Timing Zone ngày 14/09/2022

01. EURAUD

timing zone

EURAUD H1

timingzong

EURAUD m15

[S[tructure – Cấu trúc thị trường :
Cấu trúc H1, m15 đồng pha giảm

[M]omentum – Động lượng :
+ Sóng tăng dốc dần ở khung H1
+ Vol sóng tăng tăng dần lên

-> Giá tạo vùng thanh khoản ở khung m15. Canh giá hồi về vùng SwingLow ( có bộ nến Mera Mera) để entry buy lên

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

👉 Cập nhật Phương pháp trading mới và hiệu quả nhất trên thế giới bằng 4 Khóa học video miễn phí
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.