Câu hỏi thường gặp

-Dịch vụ Hoàn Phí là gì?

Đơn giản nhất, tức là Khi bạn mở tài khoản giao dịch tại các sàn nước ngoài thông qua IB của VnRebates, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng từ sàn khi bạn giao dịch. Sau đó, chúng tôi trích lại 40% từ Hoa hồng này ngược lại cho các bạn thì được gọi là Hoàn Phí (tiếng anh là Rebates)

+Các Broker hoàn phí theo tỷ lệ như thế nào?

+Nếu tôi đã có Tài khoản đang giao dịch tại Broker rồi thì có được Hoàn Phí không?

+Tôi nên chọn Broker nào để mở Tài khoản?

+Tôi có lợi gì khi mở tài khoản qua VnRebates và nhận Hoàn Phí từ các bạn?